0
KHAY XỐP ĐÓNG TRÁI CÂY

Khay xốp đóng trái cây

550₫ Còn hàng

 

STT  TÊN HÀNG KÍCH THƯỚC (cm) QC ĐÓNG GÓI
1 Khay xốp M5 trắng 11.3 x 19.4 x2.3 1000cái/ kiện
2 Khay xốp M5 đen 11.3 x 19.4 x2.3 1000cái/ kiện
3 Khay xốp M6 trắng 19.5 x 11.3 x 2.6 1000cái/ kiện
4 Khay xốp M12 trắng 19.1 x 12.6 x 1.7 1000cái/ kiện
5 Khay xốp M12 đen 19.1 x 12.6 x 1.7 1000cái/ kiện
6 Khay xốp M12S trắng 19.5*13*2 1000 cái/ kiện
7 Khay xốp M14 trắng 20.1 x 14.4 x 2.2  1000cái/ kiện
8 Khay xốp M14 đen 20.1 x 14.4 x 2.2  1000cái/ kiện
9 Khay xốp M16 trắng 22.6 x 16.4 x 2 500 cái / kiện
10 Khay xốp M16 đen 22.6 x 16.4 x 2 500 cái / kiện
11 Khay xốp M18 (K13) trắng 24 x 17.5 x 2 500 cái / kiện
12 Khay xốp M18 (K13) đen 24 x 17.5 x 2 500 cái / kiện
13 Khay xốp K12 sọc trắng 27.0*18.4*2.0 500 cái / kiện
14 Khay xốp M40 trắng 21.8*14*2.6 800 cái/ kiện
15 Khay xốp M40 đen 22.2 x 14.3 x 3.2 800 cái/ kiện
16 Khay xốp M20 trơn 26.5*20*2 500 cái / kiện
17 Khay xốp K3 sọc 24.5*19*2.5 500 cái / kiện

 

Công Nghệ Bảo Quản Trái Cây, Chuyên cung cấp các giải pháp bảo quản sau thu hoạch cho trái cây và rau quả

Sản phẩm liên quan