0
Thùng xốp

Thùng xốp

Liên hệ Còn hàng
Qui cách
Mã số  Qui cách phủ bì(mm) Qui cách lọt lòng(mm)
Thùng NP3 290x195x130
 
256x162x100
 
Thùng NP4 360x270x100
 
325x235x70
 
Thùng NP7 312 x222 x 190
 
276x186x154
 
Thùng NP8 360 x270 x 147
 
325x235x117
 
Thùng NP9A 297 x270 x245
 
260 xl75 x205
 
Thùng NP9 312 x222 x242
 
276x186x204
 
Thùng NP10 390x250x160
 
352x214x130
 
Thùng NP11 360x270x185
 
325x235x150
 
Thùng NP13 360 x270 x220
 
325x235x190
 
Thùng NP16 360 x270 x247
 
325 x235 x2l7
 
Thùng NP17 390x290x245
 
345 x245 x200
 
Thùng NP17A 434 x324 x 184
 
394 x284 x 152
 
Thùng NP18A 460x330x215
 
412 x 282 x'.75
 
Thùng cá  774x224x194
 
728x178x150
 

 

 

 

Công Nghệ Bảo Quản Trái Cây, Chuyên cung cấp các giải pháp bảo quản sau thu hoạch cho trái cây và rau quả