0
Thùng xốp

Thùng xốp

Liên hệ Còn hàng
 • Qui cách
  Mã số  Qui cách phủ bì(mm) Qui cách lọt lòng(mm)
  Thùng NP3 290x195x130
   
  256x162x100
   
  Thùng NP4 360x270x100
   
  325x235x70
   
  Thùng NP7 312 x222 x 190
   
  276x186x154
   
  Thùng NP8 360 x270 x 147
   
  325x235x117
   
  Thùng NP9A 297 x270 x245
   
  260 xl75 x205
   
  Thùng NP9 312 x222 x242
   
  276x186x204
   
  Thùng NP10 390x250x160
   
  352x214x130
   
  Thùng NP11 360x270x185
   
  325x235x150
   
  Thùng NP13 360 x270 x220
   
  325x235x190
   
  Thùng NP16 360 x270 x247
   
  325 x235 x2l7
   
  Thùng NP17 390x290x245
   
  345 x245 x200
   
  Thùng NP17A 434 x324 x 184
   
  394 x284 x 152
   
  Thùng NP18A 460x330x215
   
  412 x 282 x'.75
   
  Thùng cá  774x224x194
   
  728x178x150
   

   

   

   

  Công Nghệ Bảo Quản Trái Cây, Chuyên cung cấp các giải pháp bảo quản sau thu hoạch cho trái cây và rau quả