0
TÚI LƯỚI ĐÓNG TRÁI CÂY

Túi lưới đóng trái cây

Liên hệ Còn hàng

TÚI LƯỚI DỆT KIM MÀU TRẮNG, ĐỎ, VÀNG, XANH

TÚI LƯỚI NHỰA MÀU XANH, VÀNG, ĐỎ

Công Nghệ Bảo Quản Trái Cây, Chuyên cung cấp các giải pháp bảo quản sau thu hoạch cho trái cây và rau quả