0
Persan max 15%

PERSANMAX 15%

PERSANMAX 15%( DIỆT NẤM SAU THU HOẠCH)

Liên hệ

Per-san-max 15% tuân thủ FSANZ và là nước kháng khuẩn đã đăng ký EPA phụ gia để giảm mầm bệnh trong trái cây và chế...Xem thêm